Spracovanie údajov v súvislosti s online službami

Naše online služby používajú rôzne metódy na získanie informácií o vás, vzorcoch vášho prehliadania internetu a vašom zariadení. Na tento účel pristupujeme do pamäte vášho webového prehliadača a ukladáme tam „identifikátory“ (ako sú napríklad súbory cookie). To nám umožňuje na určitú dobu rozpoznať vás a vaše zariadenie. Rozlišujeme tieto dva účely spracovania.



1. Neoddeliteľná súčasť využívania našich online služieb

Aký to má význam? Tieto formy spracovania údajov sú neoddeliteľnou súčasťou toho, aby ste mohli používať naše webové sídlo.

Môžete zabrániť tomuto spracovaniu údajov? Nie. Bez tohto spracovania údajov nebudete môcť využívať naše online služby. 

 

2. Webová analytika

Aký to má význam? Používame nástroje webovej analýzy na zhromažďovanie štatistických údajov o používaní a správaní sa používateľov/používateliek v súvislosti s naším webovým sídlom, aby sme mohli optimalizovať naše online ponuky: Z ktorého webového sídla prichádza osoba? Ktoré podstránky boli navštívené? Ako často a ako dlho bolo webové sídlo navštívené? Kam sa používateľ/ka preklikol/preklikla? Ako ďaleko sa používateľ/ka posunul/a? Ako sa pohybovala myš?

Môžete zabrániť tomuto spracovaniu údajov? Áno, môžete. Týmto druhom analýz môžete zabrániť zmenou nastavení ochrany údajov.

Chceli by ste zmenit svoje nastavenia ukladania cookies?

Služby, ktoré využívame

Na účely vykonania vyššie opísaného spracovania údajov využívame rôznych poskytovateľov služieb. Krátke opisy týchto služieb a ich účel spracovania si môžete prečítať tu:

Platforma na správu súhlasu / „Cookie Banner“ (neoddeliteľná súčasť)

Na získanie, správu a zdokumentovanie súhlasu so súbormi cookie používame platformu „Commanders Act Consent Management Platform“. Prevádzkovateľom tejto platformy je spoločnosť „Fjord Technologies“ vo Francúzsku.

https://www.commandersact.com/de/loesungen/customer-data-platform/ 

Webová analytika

Naši poskytovatelia webovej analytiky:

  • Adobe Systems Software Ireland (štatistika)

Svoje údaje, ktoré zhromažďuje a ukladá spoločnosť Adobe, môžete deaktivovať deaktiváciou kategórie „Webová analýza“ v nastaveniach ochrany údajov.

Dôležité: Ak vo svojom počítači vymažete všetky súbory cookie, vymažete aj tento súbor cookie na zrušenie. Ak sa stále chcete odhlásiť zo zhromažďovania údajov spoločnosťou Adobe, musíte obnoviť súbor cookie na zrušenie. Súbor cookie na zrušenie sa nastavuje v každom jednotlivom prehliadači a počítači.

Zoznam súborov cookie

Nevyhnutné

Tieto súbory cookie sú nevyhnutné a potrebné pre fungovanie webového sídla a v našich systémoch ich nie je možné vypnúť. Môžete nastaviť prehliadač, aby tieto súbory cookie zablokoval alebo vás na ne upozornil, ale niektoré časti stránky potom nemusia fungovať.

Názov súboru cookie: JSESSIONID
Kategória: Nevyhnutné
Obdobie uchovávania: Relácia (časový rozsah od otvorenia do zatvorenia stránky)
Opis účelu: Prevencia a obrana proti útokom CSRF (cross-site request fake, falošné požiadavky) na našu doménu.
Poskytovateľ služby: Erste Digital GmbH
Údaje odoslané do štátu: Rakúsko
Základ pre prenos do tretích krajín: neuplatňuje sa

Názov súboru cookie: TC_PRIVACY
Kategória: Nevyhnutné
Obdobie uchovávania: 1 rok (aby sa zapamätali preferencie návštevníkov/návštevníčok sídla)
Opis účelu: Ukladá informácie o súhlase návštevníka/návštevníčky - prijatie alebo odmietnutie každej kategórie súborov cookie s časovou pečiatkou (dátum a čas prijatia alebo prijatia kategórie súborov cookie).
Poskytovateľ služby: Fjord Technologies S.A.S.
Údaje odoslané do štátu: Francúzsko
Základ pre prenos do tretích krajín: neuplatňuje sa

Názov súboru cookie: TCPID
Kategória: Nevyhnutné
Obdobie uchovávania: 1 rok
Opis účelu: Ukladá jedinečný identifikátor (jedinečné identifikačné číslo) návštevníka, ktorý sa používa na metriku správy súhlasu (napr. prijatie súborov cookie).
Poskytovateľ služby: Fjord Technologies S.A.S.
Údaje odoslané do štátu: Francúzsko
Základ pre prenos do tretích krajín: neuplatňuje sa

Názov súboru cookie: TC_PRIVACY_CENTER
Kategória: Nevyhnutné
Obdobie uchovávania: 1 rok
Opis účelu: Ukladá informácie o súhlase návštevníka - prijatie alebo odmietnutie každej kategórie súborov cookie. Tento súbor cookie sa používa, keď návštevník znovu otvorí nastavenia ochrany osobných údajov.
Poskytovateľ služby: Fjord Technologies S.A.S.
Údaje odoslané do štátu: Francúzsko
Základ pre prenos do tretích krajín: neuplatňuje sa

Adobe Systems Software Ireland

Tieto súbory cookie umožňujú pseudonymnú analýzu návštevníkov webového sídla, aby sme mohli merať a nepretržite zlepšovať výkonnosť nášho sídla. Ak nepovolíte tieto súbory cookie, nebudeme vedieť, kedy ste navštívili naše sídlo, a tieto informácie nebudeme môcť použiť na ďalšie vylepšenia.

Názov súboru cookie: s_ecid
Kategória: Webová analytika
Obdobie uchovávania: 2 roky
Opis účelu: Vytvorí jedinečný identifikátor pridelený dodávateľom na účely webovej analytiky.

 

Názov súboru cookie: s_cc
Kategória: Webová analytika
Obdobie uchovávania: Relácia (časový rozsah od otvorenia do zatvorenia stránky)
Opis účelu: Tento súbor cookie určuje, či (a ktoré kategórie) súborov cookie sú povolené v prehliadači a používa sa na analýzu používania sídla na meranie a zlepšovanie výkonu.

Názov súboru cookie: s_sq
Kategória: Webová analytika
Obdobie uchovávania: Relácia (časový rozsah od otvorenia do zatvorenia stránky)
Opis účelu: Tento súbor cookie ukladá informácie o predchádzajúcom odkaze, na ktorý návštevník klikol na sídle, a je nastavený tak, aby zlepšoval výkonnosť webového sídla.

Názov súboru cookie: s_vi
Kategória: Webová analytika
Obdobie uchovávania: 2 roky
Opis účelu: Vytvorí jedinečný identifikátor návštevníka pridelený dodávateľom s časovou pečiatkou na účely webovej analytiky.

Názov súboru cookie: s_fid
Kategória: Webová analytika
Obdobie uchovávania: 2 roky
Opis účelu: Tento súbor cookie je priradený ako „záložný“ identifikátor návštevníka, keď nie je možné nastaviť súbor cookie s_vi a používa sa na zlepšovanie výkonnosti.