Spracovanie údajov v súvislosti s online službami

Naše online služby používajú rôzne metódy na získanie informácií o vás, vzorcoch vášho prehliadania internetu a vašom zariadení. Na tento účel pristupujeme do pamäte vášho webového prehliadača a ukladáme tam „identifikátory“ (ako sú napríklad súbory cookie). To nám umožňuje na určitú dobu rozpoznať vás a vaše zariadenie. Rozlišujeme tieto dva účely spracovania.1. Neoddeliteľná súčasť využívania našich online služieb

Aký to má význam? Tieto formy spracovania údajov sú neoddeliteľnou súčasťou toho, aby ste mohli používať naše webové sídlo.

Môžete zabrániť tomuto spracovaniu údajov? Nie. Bez tohto spracovania údajov nebudete môcť využívať naše online služby. 

 

2. Webová analytika

Aký to má význam? Používame nástroje webovej analýzy na zhromažďovanie štatistických údajov o používaní a správaní sa používateľov/používateliek v súvislosti s naším webovým sídlom, aby sme mohli optimalizovať naše online ponuky: Z ktorého webového sídla prichádza osoba? Ktoré podstránky boli navštívené? Ako často a ako dlho bolo webové sídlo navštívené? Kam sa používateľ/ka preklikol/preklikla? Ako ďaleko sa používateľ/ka posunul/a? Ako sa pohybovala myš?

Môžete zabrániť tomuto spracovaniu údajov? Áno, môžete. Týmto druhom analýz môžete zabrániť zmenou nastavení ochrany údajov.

Chceli by ste zmenit svoje nastavenia ukladania cookies?

Služby, ktoré využívame

Na účely vykonania vyššie opísaného spracovania údajov využívame rôznych poskytovateľov služieb. Krátke opisy týchto služieb a ich účel spracovania si môžete prečítať tu:

Platforma na správu súhlasu / „Cookie Banner“ (neoddeliteľná súčasť)

Na získanie, správu a zdokumentovanie súhlasu so súbormi cookie používame platformu „Commanders Act Consent Management Platform“. Prevádzkovateľom tejto platformy je spoločnosť „Fjord Technologies“ vo Francúzsku.

https://www.commandersact.com/de/loesungen/customer-data-platform/ 

Webová analytika

Naši poskytovatelia webovej analytiky:

  • Adobe Systems Software Ireland (štatistika)

Svoje údaje, ktoré zhromažďuje a ukladá spoločnosť Adobe, môžete deaktivovať deaktiváciou kategórie „Webová analýza“ v nastaveniach ochrany údajov.

Dôležité: Ak vo svojom počítači vymažete všetky súbory cookie, vymažete aj tento súbor cookie na zrušenie. Ak sa stále chcete odhlásiť zo zhromažďovania údajov spoločnosťou Adobe, musíte obnoviť súbor cookie na zrušenie. Súbor cookie na zrušenie sa nastavuje v každom jednotlivom prehliadači a počítači.

Zoznam súborov cookie

Nevyhnutné

Tieto súbory cookie sú nevyhnutné a potrebné pre fungovanie webového sídla a v našich systémoch ich nie je možné vypnúť. Môžete nastaviť prehliadač, aby tieto súbory cookie zablokoval alebo vás na ne upozornil, ale niektoré časti stránky potom nemusia fungovať.