To správne FinTech riešenie pre najlepšie bankovníctvo

Ako IT partner pre Erste Group sme zodpovední za vývoj, implementáciu a prevádzku IT riešení. Naša práca prispieva k rozvoju obchodných aktivít kľúčových klientov Erste Group v oblastiach ako Retail & SME, sporenie, digitálne bankovníctvo, George, Telebanking Pro ako aj riešenia pre Corporates and Markets.

Druhý pilier našich služieb zahŕňa všetky dôležité funkcie potrebné pre správne fungovanie poskytovaných služieb pre klientov banky a to najmä v oblastiach rizika (Risk), financií a ľudských zdrojov (Group Finance & HR), ako aj spracovania údajov (Data) a využívania dát na obchodné účely (Data2Business).

George

George je menom moderného bankovníctva. Naša digitálna finančná platforma je bankovým partnerom pre viac ako 9 milión ľudí v Európe. George poskytuje ľuďom prístup, kontrolu a poradenstvo, aby mohli aktívne spravovať svoje financie ako profesionáli.

Ďalšie služby


Business Intelligence

Naše systémy podnikateľského spravodajstva (Business Intelligence) zohrávajú kľúčovú úlohu v podnikaní. Na jednej strane podporujeme riadiace oddelenia bánk, akými sú kontrola (Controlling), riadenie rizika (Risk) a výkazníctvo (Statutory Reporting), na druhej strane sa snažíme byť hlavným poskytovateľom údajov a ponúkame maloobchodné, korporátne a digitálne dátové služby.


Kybernetická obrana

Ochrana našich údajov je na prvom mieste. Využívame systémy kybernetickej obrany, ktoré slúžia na identifikáciu, analýzu a hlásenie udalostí, ktoré sa vyskytujú alebo môžu vyskytnúť v rámci siete. Tieto systémy nám pomáhajú chrániť informácie, informačné systémy a siete pred potenciálnymi hrozbami.

Prevádzka dátového centra/cloudu

Cloud nám poskytuje rýchly a presný prístup k zdrojom a novým technologickým možnostiam, rovnako aj to, ako ich efektívne a flexibilne škálovať. Snažíme sa čo najhladšie a najefektívnejšie integrovať cloudové služby do nášho IT prostredia a plne využívať ich potenciál.

George Business

George Business je najmodernejšie firemné bankovníctvo. Jednoduchý, intuitívny pri užívaní a veľmi spoľahlivý George Business uľahčuje každodenný finančný život firiem.

Open Banking

Dnes majú klienti a klientky možnosť voľby - kedy, kde a s kým budú spravovať svoj finančný život. To predstavuje hrozbu pre tradičné obchodné modely bankovníctva, ale zároveň otvára dvere pre nový prístup k bankovníctvu - otvorenému bankovníctvu.

Ratingové systémy

V rámci nastavovania ratingových riešení a nástrojov dodávame zákaznícke ratingy, finančné analytické nástroje, rozhodnutia o pôžičkách a spravodajské informácie v oblasti úverového rizika pre spoločnosť Erste. Svoju úlohu zohráva aj v nedávno zavedenej službe Finančné zdravie v rámci platformy George.

Bezpečné online platby

Platby kartou cez internet musia byť schválené podľa nových bezpečnostných štandardov v súlade so smernicou EÚ PSD2/SCA použitím s Identity alebo cardTAN. Týmto spôsobom zabezpečujeme väčšiu bezpečnosť pre našich zákazníkov a zákazníčky pri platbe kartou v online priestore.

Dátové služby

Zlepšujeme kvalitu našich údajov a zosúlaďujeme informácie o financiách a rizikách s cieľom splniť regulačné požiadavky a posilniť schopnosti našich výpočtových a vykazovacích aplikácií v prostredí Erste Group.

Tradingové riešenia

Interný nástroj na správu príkazov pre agentúrne obchodovanie, ktorý sme vyvinuli v súlade medzi obchodno-podnikateľskou časťou a IT, poskytuje kompletné pokrytie všetkých tried cenných papierov.

Riadenie úverového rizika

V rámci Erste Group vytvárame inteligentnú analýzu ratingových modelov a validáciu s cieľom efektívne riadiť úverové riziko.

s Identity

Nová metóda podpisovania s Identity poskytuje pohodlné a bezpečné riešenie pre prihlasovacie a autorizačné procesy v George.