Vylúčenie zodpovednosti

Webové sídlo spoločnosti Erste Digital GmbH a poskytnuté informácie boli starostlivo spracované len na všeobecné informačné účely. Z tohto dôvodu a vzhľadom na to, že webové sídlo je poskytované bezplatne, nepreberáme žiadnu zodpovednosť za to, že poskytnuté informácie sú správne, aktuálne alebo presné. Okrem toho spoločnosť Erste Digital GmbH nemá žiadny vplyv na obsah alebo webové sídla tretích strán, na ktoré sa odkazuje prostredníctvom hypertextových odkazov. V dôsledku toho spoločnosť Erste Digital GmbH nezodpovedá za žiadne odkazy na externé webové sídla prevádzkované tretími stranami. Ak však zistíte akúkoľvek chybu alebo ste si vedomí porušenia právnych predpisov na webových sídlach tretích strán, nahláste danú vec na adrese erstedigital@erstegroup.com. Spoločnosť Erste Digital GmbH je okrem toho len poskytovateľom technických a IT riešení. Spoločnosť Erste Digital GmbH neposkytuje bankové služby, investičné služby ani žiadne iné regulované finančné služby. Spoločnosť Erste Digital GmbH teda nepotrebuje ani nie je držiteľom žiadnych regulačných licencií, najmä nie podľa rakúskeho zákona o bankovníctve (BWG) alebo rakúskeho zákona o dohľade nad cennými papiermi z roku 2018 (WAG 2018). Informácie na tomto webovom sídle nie sú ponukou ani odporúčaním – a preto sa nesmú používať – na nákup alebo predaj finančných nástrojov.